Menu
Wedstrijd rond Bolswarder dichter

Wedstrijd rond Bolswarder dichter

26 april 2023

Kinderen uit de groepen 7 en 8 van het Friese basisonderwijs mogen weer meedoen aan de wedstrijd om de Lytse Gysbert Japicxpriis. Gedichten kunnen tot en met 3 juli zowel individueel als per school ingestuurd worden.

De dichtwedstrijd is in 2013 in het leven geroepen om de naam en het werk van schrijver en dichter Gysbert Japicx te eren. Hij leefde in de zeventiende eeuw en wordt gezien als de grondlegger van de Friese literatuur.

Scholen kunnen een online-lesprogramma te volgen, maar het is ook mogelijk om een educatief medewerker uit te nodigen om samen met de leerlingen aan de slag te gaan met het maken van Friese gedichten.

Poëzieweek

Voor het eerst kunnen ook gedichten ingestuurd worden die gemaakt zijn gedurende de poëzieweek, met als thema ‘Vriendschap’. Ook zullen de scholen meedoen die betrokken zijn bij het Tsjûkemarprojekt, waarmee kinderen geïnspireerd worden door hun omgeving en daarover Friese gedichten gaan schrijven.

De jury bestaat dit jaar uit Berneboeke-ambassadeur Tialda Hoogeveen, acteur Wybo Smids en Afûk-schrijfster Tjitske van Dijk. De uitreiking van de Lytse Gysbert Japicxpriis vindt op 14 oktober plaats in de Martinikerk in Bolsward.

 

Blijf op de hoogte en mis nooit evenementen of nieuws

Bezoek Bolsward

Bekijk onze agenda.