Menu
Historie van Bolsward

Historie van Bolsward

Bolsward, de zesde stad van de Elfsteden is ontstaan op een drietal terpen. De oudste terp dateert van voor het begin van de jaartelling. In 1455 kreeg Bolsward stadsrechten. Bolsward kent diverse historische pareltjes.

Een compleet overzicht van de geschiedenis van Bolsward is terug te vinden in de oudheidkamer, het gemeentelijk museum in het stadhuis.

Meer informatie

koninklijk 714

Ontstaansdatum Bolsward

Het jaartal 714 is aannemelijk de ontstaansdatum van Bolsward.

1281

Broerekerk

Elf jaar nadat de minnebroeders zich in Bolsward gevestigd hebben, wordt de Broerekerk in gebruik genomen.

1455

Stadrechten & stadszegel Bolsward

Mede door het bezoek van de welbekende pater Johannes Brugman krijgt Bolsward stadsrechten, in 1460 wordt het stadszegel ingevoerd. Deze zegel voert het Sint Maartens symbool.

1446-1463

Bouw Martinikerk

In deze periode is de Martinikerk gebouwd.

1463

Oprichting Sint Anthony Gasthuis

Het Sint Anthony Gasthuis is in 1463 opgericht en is nog altijd aanwezig op de Nieuwmarkt.

1539

Sneekerpoort & Blauwpoort

Om invallen van buitenaf te voorkomen worden de belangrijkste stadstoegangen versterkt. Allereerst worden de Sneeker- en Blauwpoort aangepakt. De Blauwpoort wordt in 1823 gesloopt.

1603

Gysbert Japicx

De 17e eeuwse schrijver (dichter) Gysbert Japicx is in 1603 geboren in Bolsward en in overleden 1666.

1614-1617

Bouw Stadhuis

De bouw van het stadhuis, ontwerper en bouwmeester is Japick Gysbert. Vader van Gysbert Japicx.

1739

Brug op de Gleibakkerij

In 1739 wordt er toestemming gevraagd door de eigenaren van de Gleibakkerij (gevestigd tegenover de Zandsterpoort bij het Kruiswater) voor het gebruik van het bruggetje naar de Turfkade.

1781

Orgel Martinikerk

De inwijding van het nieuwe orgel in de St. Maarten (Martinikerk) was in 1781.

1808

Herbouw kerk aan het Schildwijk

Aanbesteding voor het herbouwen van een gedeelte van de kerk aan het Schildwijk.

1826

Afbraak Sint Janspoort

In 1826 in de Sint Janspoort afgebroken.

1862

Eerste “Bolswardsche courant”

De verschijning van de eerste “Bolswardsche courant”.

1886

Opening “photografie Jacob de Vries”

Van deze fotograaf zijn oude foto’s van het straatbeeld van Bolsward bewaart gebleven.

1889

Inwijding kerk Wipstraat

Kerk op de Wipstraat wordt door Ds. Brouwer ingewijd.

1904

Bouw Zuivelschool

De bouw van de nieuwe zuivelschool. De oude Zuivelschool was hiervoor op de Gasthuissingel.

1905

Hoog bezoek aan Bolsward

In 1905 bezoeken Koningin Wilhelmina en Prins Hendrik Bolsward.

1912

Eerste Fietselfstedentocht

De eerste Fietselfstedentocht werd in 1912 georganiseerd.

1928

Waterleiding in Bolsward

De officiële opening van de waterleidingaanleg in Bolsward.

1930

In 1928 wordt er een begin gemaakt met de bouw van de watertoren. (foto 1930)

1932

Opening verbouwde Gasfabriek

De fabriek is in 1932 naar de eisen van die tijd ingericht.

1933

Opening nieuwe ijsbaan

De nieuwe ijsbaan is in 1933 geopend.

1945

Bolsward wordt bevrijd

Na 5 jaar bezetting wordt Bolsward op 4 mei bevrijd! De krant wordt vanaf deze tijd weer uitgegeven.

1953

Opening L.T.S.

De opening van de nieuwe L.T.S. aan de Dr. Joost Halbertsmastraat.

1962

Zwembad Snekervaart sluit

Het Zwembad aan de Snekervaart gaat sluiten.

1968

Laatst rit van de "Sik"

Op vrijdag 28 juni 1968 reed de “Sik” voor het laatst. De tramlijn Sneek-Bolsward werd in gebruik genomen op 11 januari 1882.

1969

“Hof van Holland” 1 jaar open

Bar dancing “Hof van Holland” is 1 jaar open. Exploitant Cor Mollema.

1979

Grote brand Jongemastraat – Marktstraat

Eén van de grootste branden van Bolsward was in 1979 op de Jongemastraat – Marktstraat. In 1980 kende Bolsward nog een grote brand. De Broerekerk werd verwoest. Deze kerk is nu een schitterende ruïne met glazen dak.

1982

Podium Julianapark wordt gesloopt

Het in 1955, vanwege 500 jaar stadsrechten, gebouwde podium in het Julianapark wordt gesloopt.

1985

Eerste Stepelfstedentocht

In 1985 was de eerste Stepelfstedentocht. Op de foto is aankomst op de Dijkstraat te zien.

1990

Oud burgemeester Johan Mulder overleden

Oud burgemeester Johan Mulder is op 70-jarige leeftijd overleden. Hij heeft zich bijna 25 jaar als raadslid, wethouder en burgemeester voor de stad verdienstelijk gemaakt.

1997

Laatste Schaatselfstedentocht

Vooralsnog de laatste Elfstedentocht op de schaats.

2011

Gemeente Bolsward gefuseerd tot Sùdwest Fryslân

Súdwest Fryslân (de grootste gemeente van Nederland) is per 1 januari 2011 ontstaan uit de vijf gemeenten Bolsward, Nijefurd, Sneek, Wûnseradiel en Wymbritseradiel.

2013

Wasserij Rentex Floron bestaat 100 jaar

Wasserij Rentex Floron bestaat 100 jaar (start 13 mei 1913). Nu zijn er 4 Bolswarder bestaande familiebedrijven ouder dan 100 jaar: Jorritsma Bouw, Brandsma Koffie, Van der Werf's
Bouwstoffen en Rentex Floron.

ONTDEK EN BELEEF BOLSWARD

Een compleet overzicht van alle must sees, winkels en uitgaansgelegenheden in Bolsward.