Menu
weldoeners

De 3 Stichtingen & het Fonds van Bolsward

De 3 stichtingen van Bolsward

Al eeuwenlang zijn drie liefdesgestichten actief binnen de Bolswarder gemeenschap. Tot op de dag van vandaag nemen de bestuurders besluiten over financiële ondersteuning op het gebied van ouderenzorg, cultuur en jeugdzorg. Dankzij deze instellingen krijgen diverse initiatieven in Bolsward een kans van slagen en zijn ook belangwekkende zaken voor de stad tot stand komen die anders waarschijnlijk niet mogelijk zijn. De drie stichtingen zijn:

Stichting Sint Anthony Gasthuis

Hendrick Nannes en Catrijn Epes stichting

Stichting Het Weeshuis

Fonds Stichting Bolsward – Dronrijp 1993

Het Fonds Bolsward-Dronrijp 1993 heeft een brede maatschappelijke doelstellingen, met de nadruk op aspecten die een duurzame samenleving bevorderen. Het Fonds steunt jaarlijks diverse initiatieven.
Bij voorkeur in de sociaal-maatschappelijke sfeer, waarvan de plaatselijke samenleving profiteert.

Meer informatie over Fonds Stichting Bolsward – Dronrijp 1993

Blijf op de hoogte en mis nooit evenementen of nieuws

Bezoek Bolsward

Bekijk onze agenda.