Menu
weldoeners

Stichting Ondernemersfonds Súdwest-Fryslân

Het Ondernemersfonds Súdwest-Fryslân biedt financiële ondersteuning aan gezamenlijke initiatieven die goed zijn voor de economische en maatschappelijke vitaliteit in de gemeente. Dit versterkt de economische structuur van Súdwest-Fryslân, verbindt betrokken ondernemers en geeft hen meer verantwoordelijkheid en slagkracht in hun eigen gebied.

Indeling in trekkingsgebieden

Elk van de 89 steden en dorpen in Súdwest-Fryslân is een trekkingsgebied. Ondernemers besluiten zelf of hun kern meedoet aan het fonds. Via hun ondernemersvereniging of vereniging voor dorpsbelang kunnen zij aanspraak maken op het fonds voor het financieren van initiatieven. Het Ondernemersfonds Súdwest-Fryslân heeft inmiddels vele tientallen projecten (mede) gefinancierd. Voor een aantal voorbeelden klik hier.

Hoe wordt het ondernemersfonds gefinancierd?

Het geld voor het fonds komt uit een gemeentelijke subsidie, waarvan de hoogte wordt bepaald door een opslag op de OZB voor alle onroerend goed, behalve woningen. Als ondernemers in een kern besluiten om niet aan het fonds deel te nemen, dan kunnen de eigenaren en gebruikers van niet-woningen in die kern via het fonds gebruik maken van de compensatieregeling.

Het Ondernemersfonds Súdwest-Fryslân is aangesloten bij het Landelijk Platform voor Ondernemersfondsen (LPOF)

Ondernemersfonds SWF

—–

De 3 stichtingen van Bolsward

Al eeuwenlang zijn drie liefdesgestichten actief binnen de Bolswarder gemeenschap. Tot op de dag van vandaag nemen de bestuurders besluiten over financiële ondersteuning op het gebied van ouderenzorg, cultuur en jeugdzorg. Dankzij deze instellingen krijgen diverse initiatieven in Bolsward een kans van slagen en zijn ook belangwekkende zaken voor de stad tot stand komen die anders waarschijnlijk niet mogelijk zijn. De drie stichtingen zijn:

Stichting Sint Anthony Gasthuis

Hendrick Nannes en Catrijn Epes stichting

Stichting Het Weeshuis

—–

Fonds Stichting Bolsward – Dronrijp 1993

Het Fonds Bolsward-Dronrijp 1993 heeft een brede maatschappelijke doelstellingen, met de nadruk op aspecten die een duurzame samenleving bevorderen. Het Fonds steunt jaarlijks diverse initiatieven.
Bij voorkeur in de sociaal-maatschappelijke sfeer, waarvan de plaatselijke samenleving profiteert.

Meer informatie over Fonds Stichting Bolsward – Dronrijp 1993

Blijf op de hoogte en mis nooit evenementen of nieuws

Bezoek Bolsward

Bekijk onze agenda.