Menu
Beeld #stillestrijd in Bolsward

Beeld #stillestrijd in Bolsward

1 februari 2024

BOLSWARD Het beeld van de depressief gehurkte jongere dat maandagmiddag is onthuld op het Broereplein in Bolsward, markeert de start van de STORM-aanpak. Middelbare scholen, instanties als GGZ en GGD en gemeente Súdwest-Fryslân werken hierin samen. STORM gaat om het vroeg signaleren – en helpen – van jongeren met depressieve of zelfdodingsgedachten.

Strong Teens and Resilient Minds
STORM staat voor Strong Teens and Resilient Minds. Jongeren leren dat zij zelf invloed hebben op hun (negatieve) gevoelens. Zij leren hun negatieve gedachten om te buigen naar positieve, wat hen helpt in hun ontwikkeling tot gezonde volwassenen. Inmiddels wordt de aanpak in meerdere regio’s ingezet. In Fryslân is het in drie gemeenten gestart: Súdwest Fryslân, De Waadhoeke en Noardeast Fryslân.

Gemeente Súdwest-Fryslân meldt dat één op de vijf jongeren kampt met een depressie en dat zelfdoding doodsoorzaak nummer één is onder jongeren. Slechts acht procent van de jongeren praat over deze donkere gedachte. Met het standbeeld van de gehurkte jongen, getiteld ‘Stille Strijd’, wil kunstenaar Saskia Stolz het taboe op depressie en suïcide doorbreken en het gesprek hierover op gang brengen.

Het beeld reist door Nederland en krijgt tijdelijk een plekje in Bolsward. Met het plaatsen van dit kunstwerk vraagt de gemeente Súdwest-Fryslân, samen met andere partijen aandacht voor suïcide onder jongeren.

Veerkrachtige jongeren
Het beeld sluit ‘mooi’ aan bij het STORM-programma waar het Marne College vorig jaar mee is gestart, met een aanpak dat zich richt op sterke en veerkrachtige jongeren. Alle leerlingen van het Marne College uit klas 3 zijn begonnen met lessen over mentale gezondheid. Daarnaast kregen medewerkers een training om depressie en suïcidale signalen bij jongeren te herkennen en bespreekbaar te maken. Ook konden de jongeren de training ‘Op Volle Kracht’ volgen. Dit is een training in kleine groepjes voor een extra steuntje in de rug. Dit initiatief wordt de komende jaren uitgebreid naar andere scholen in Súdwest-Fryslân.

Mentaal goed ontwikkelenAnne Leijenaar, bestuurder van scholenkoepel CVO Zuid-West Fryslân waar het Marne College onder valt: ,,Het is belangrijk dat we er niet alleen met zijn allen op letten dat leerlingen goede cijfers halen, maar dat ze zich mentaal ook goed ontwikkelen voor een plek in de maatschappij.”

Leijenaar zei dat bij de forumdiscussie op het Broereplein, geleid door Raynaud Ritsma. Ritsma zong aan het slot van de openbare bijeenkomst in de open lucht, het zelf geschreven lied ‘Over de rand’, begeleid door toetsenist Remco Hoogsteen. Beiden spelen ook in de band Vangrail.

Hoe gaat het met je?
Wethouder Marianne Poelman gaf openlijk aan zich schuldig gevoeld te hebben toen een medewerkster waar wij de leidinggevende van was, suïcide pleegde terwijl ze er nooit signalen van had gemerkt. ,,Sindsdien vraag ik vaak aan anderen: hoe gaat het met je?” Nathalie Kramer (wethouder gemeente Leeuwarden en lid van de landelijke STORM Stuurgroep) en Koosje van Aalzum (manager Publieke Gezondheid GGD Fryslân) deden ook mee aan de openlijke discussie, meningen en ervaringen uitwisseling met de aanwezigen op het plein.

Vroeger mochten zelfs kranten er niet eens over schrijven, want je kon mensen er mee op ideeën brengen. Ik ben blij dat het nu wel kan”, zei Nathalie Kramer. Erover praten is belangrijk, vind ook Leanne van Balen van Stichting Sociaal Collectief die met een aantal jongeren in het publiek stond. Vooral omdat jongeren nog niet altijd vanuit een helikopterview naar zichzelf en hun situatie kunnen kijken. ,,Relativeren is soms voor hen erg moeilijk, als er iets negatiefs gebeurt. Dat voelt voor sommigen als het einde van de wereld, terwijl dat helemaal niet zo hoeft te zijn.” Door erover te praten, kan het probleem in perspectief worden gezien.

Iedereen die er niet met anderen over durft te praten, kan gratis anoniem chatten via de website www.113.nl met deskundige vrijwilligers. Bellen mag ook, met 0800 – 0113. Ook kun je contact opnemen met de huisarts. Koosje van Aalzum van de GGD: ,,Minsken dy’t dermei sitte kinne hiel iensum wêze, soks kin harren der trochhinne helpe.”

Blijf op de hoogte en mis nooit evenementen of nieuws

Bezoek Bolsward

Bekijk onze agenda.