Menu
Waterstofplannen Bolsward

Waterstofplannen Bolsward

10 augustus 2023

Bron: Bolswarder Nieuwsblad, dd 10-07-2023

Bolsward ‘van het gas af’ komt steeds dichterbij, dankzij innovatief project Energiestad Bolsward van gemeente Súdwest-Fryslân

Gemeente Súdwest-Fryslân heeft ambitieuze plannen met Bolsward en ze zien er realistisch uit. Met het behoorlijk ingewikkeld uit te leggen plan ‘Energiestad Bolsward’ kan Bolsward voor het jaar 2030 grotendeels van het fossiele aardgasnet af. Bedrijven kunnen overstappen op waterstof als duurzame energiebron, de huizen op het warmtenet.

Vier grote Bolswarder bedrijven, samen goed voor vijftig procent van het aardgasverbruik in de stad, zijn enthousiast en willen meewerken. Bolsward ligt namelijk op een bijzonder knooppunt waardoor het realistisch is om het uit te voeren.

Bedrijven krijgen waterstof als energiebron, particulieren de restwarmte

De bedrijven UCC Coffee, Rentex Floron, Hochwald en Elis doen mee en ook met provincie Fryslân en de Gasunie wordt samengewerkt. Via een slimme koppeling kunnen bedrijven waterstof als energie gaan krijgen voor hun productiewerk. Met de restwarmte van hun werkzaamheden kunnen vijftienhonderd huishoudens van warmte worden voorzien, zodat ook die van het gas af kunnen. Dat is een derde van de woningen in Bolsward.

,,Wy rinne mei dit projekt foarop yn Fryslân”, zegt Bauke Dam, wethouder economische zaken. Doel is volgens hem is niet alleen bedrijvig Bolsward, maar de hele ondernemende omgeving te helpen met de energietransitie.

‘Oare gemeenten en bedriuwen folgje ús om te sjen hoe’t wy it hjir dogge’

Zijn collega-wethouder Henk de Boer: ,,Oare gemeenten en bedriuwen folgje ús om te sjen hoe’t wy it hjir dogge.” Het bijzondere is dat er verschillende duurzame energiestromen worden gebruikt: aardwarmte, restwarmte, waterstof en elektriciteit opgewekt door zon en wind. Bolsward zal hierdoor een producent van waterstof gaan worden, voor alle (transport)bedrijven.

Waterstof wordt gemaakt door elektriciteit met watermoleculen te splitsen. Die elektriciteit komt bijvoorbeeld van de windmolens van Beabuorren en van Windpark Fryslân op het IJsselmeer. Omdat Bolsward aan een kruising van belangrijke wegen A7 en N359 zit, kunnen transporteurs uit de wijde omgeving er in de toekomst snel en makkelijk hun vrachtwagens van deze brandstof voorzien.

In Bolsward kan een centraal waterstof-tankstation gerealiseerd worden voor de hele regio

Ook voor bedrijven buiten de stad is het daarom een nuttig project. Het grote voordeel voor Bolsward is de bestaande gasleiding van Gasunie die vlak langs Bolsward loopt. Deze zogeheten backbone kan gebruikt kunnen worden om waterstof te transporteren. Die leiding verbindt ondergronds de Randstad met Eemshaven en ligt vlak onder Bolsward. Hierdoor zou Bolsward niet alleen aan dat net kunnen leveren, maar er ook van kunnen gebruiken. Onder de naam HyWay27 heeft de overheid onderzocht of het gasleidingennetwerk gebruikt kan worden om er in de toekomst waterstof doorheen te laten lopen.

De restwarmte van de vier grote bedrijven gaat nu nog verloren, maar kan gebruikt worden om huizen via het warmtenet te verwarmen. ,,Der moatte noch wol in soad praktische saken regele wurde, mar it moat mooglik wêze”, zegt wethouder Dam.

De gemeente wil de prijzen betaalbaar houden voor de burgers

Wethouder De Boer: ,,Ús stribjen is om de priizen fan de enerzjy foar eltsenien betelber te hâlden. Wy sille alle kosten goed ynskatte moatte en kontinue rekkenje om dat foar elkoar te krijen. Goed foar de natuer en foar de beurs.” Dat is belangrijk om de inwoners te bewegen om over te gaan op het warmtenet.

Begin vorig jaar zijn door het vorige college van burgemeester en wethouders de eerste stappen gezet voor Energiestad Bolsward. ,,Eltsenien by de gemeente en de bedriuwen krijt in soad enerzjy fan dizze plannen”, zegt wethouder De Boer enthousiast. In oktober dit jaar organiseert de gemeente een eerste informatiebijeenkomst voor inwoners. Inwoners van Bolsward ontvangen er een uitnodiging voor.

Blijf op de hoogte en mis nooit evenementen of nieuws

Bezoek Bolsward

Bekijk onze agenda.