Menu
Schetsen over oude busstation Arriva zijn goed ontvangen

Schetsen over oude busstation Arriva zijn goed ontvangen

23 maart 2023
BOLSWARD De ruim twintig omwonenden die donderdag in De Groene Weide aanwezig waren bij de eerste presentatie van de plannen met het terrein van het voormalige busstation aan de Snekerstraat in Bolsward, hebben over het algemeen positief gereageerd op de tekeningen.

Voor de zomer wil projectleider Johan Hoogland de omwonenden graag de definitieve plannen laten zien waarin hun wensen – waar mogelijk – zijn meegenomen. De grond is eigendom van gemeente Súdwest-Fryslân. Zoals het er nu voorstaat komen er tussen de 26 en 30 parkeerplaatsen, omringd door groen. Of het struiken of bomen worden is nog onderwerp van gesprek. Het gaat in elk geval om opknappen van de ‘betonvloer’, om het qua beeld aan te laten sluiten bij het eeuwenoude Bolwerk en de combinatie van eeuwenoude en moderne stedelijke architectuur er omheen. Of – en hoeveel – er bomen in de grond geplaatst kunnen worden, is afhankelijk van de grond. Het zou kunnen dat in de diepere lagen nog olie- en andere brandstofresten aanwezig zijn waardoor bomen niet levensvatbaar zijn. Dan dient er grond te worden afgegraven en worden aangevuld met schone grond.

 

 

 

Bron: Bolswarder Nieuwsblad
Lees meer over Bolswards Nieuwsblad

Hoogland: ,,Volgens mij is de grond in 2012 gesaneerd en oppervlakkig schoon gemaakt.” Aan de oppervlakte van het terrein is dus geen milieuvervuiling meer aanwezig. Het plaatsen van struiken met korte wortels is waarschijnlijk sowieso mogelijk.

Het terrein wordt in elk geval niet volgezet met parkeerplaatsen, vanwege de bevoorradende supermarktvrachtwagens moet er een rijstrook beschikbaar blijven en ter voorkoming van de hittestress (bekend van grote steden met veel asfalt en beton, red) dient er ook ruimte voor bomen en planten te zijn. Tot januari vorig jaar heeft het gefungeerd als busstation voor Bolsward, het nieuwe station is aan de Twibaksdyk gekomen. Met het verven van witte lijnen heeft de gemeente een handige goedkope tussenoplossing bedacht om parkeerplaatsen en rijrichting aan te geven. Hoogland verwacht dat deze tussenoplossing nog ongeveer een jaar zo zal blijven. ,,Volgend jaar zal in het voorjaar de eerste schep de grond in gaan, denk ik.” Het tijdsplan: als omwonenden het ontwerp aan het begin van de zomer goedkeuren, kan het plan naar het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad om ermee in te stemmen en geld beschikbaar te stellen. Daarna wordt er een bestek van gemaakt en op basis daarvan vindt de aanbesteding plaats en wordt een aannemer gezocht.,,It duorret wol lang, mar it is moai dat der wat bart”, zegt één van de omwonenden. Hoogland: ,,We willen iets maken dat aantrekkelijk is voor bezoekers van Bolsward en ook voor de inwoners.” De mix van parkeerplaatsen aan de rand van het centrum, de stad vergroenen en de zichtlijnen naar het eeuwenoude Bolwerk intact houden is een mooie uitdaging.

Projectleider Hoogland legt uit aan omwonenden.
Foto: Johan Vogelzang

Blijf op de hoogte en mis nooit evenementen of nieuws

Bezoek Bolsward

Bekijk onze agenda.