Menu
Meer toeristen dan ooit

Meer toeristen dan ooit

12 augustus 2022

Meer toeristen dan ooit op bezoek in de stad Bolsward, de ondernemers zijn er erg blij mee na twee zware coronajaren.

Bolswarder ondernemers beleven na twee financieel en mentaal zware jaren een prachtige zomer. Het is nog nooit zo druk geweest in de stad. ,,Wy sjogge in gruttere toeristenstream dan foarhinne yn Boalsert kommen, dat is geweldich”, zegt Vereniging Ondernemend Bolsward-voorzitter Niels Engelmoer.

De binnenstadondernemer geeft activiteiten zoals in cultuurhistorisch centrum De Tiid de credits daarvoor, evenals voorstellingen zoals de verlichte wereldbol Gaia in de Broerekerk. Engelmoer merkt het onder andere in de verkoop van Friese souvenirs, dat loopt in zijn Primera-winkel uitstekend momenteel.

Hij weet van zijn collega Friese souvenir-verkopers van De Ossekop (overigens ook gereedschappen- en ijzerwaren speciaalzaak) en van de Restant Shop (naast souvenirs nog allerlei andere handige en en gezellige spullen in het assortiment) dat het toerisme ook bij hen voor mooie handige extra inkomsten zorgt na de moeilijke coronajaren.

‘Boalsert is krekt noch lyts genôch dat minsken it elkoar gunne’

Bovendien vindt Engelmoer het erg fijn dat Bolswarders hun ondernemers goed steunen door in de binnenstad te blijven kopen. ,,Boalsert is in moaie stêd en krekt noch lyts genôch dat minsken it elkoar gunne.”

Louw Louwsma van de Restant Shop denkt dat het grotere aantal toeristen ook komt doordat Nederlanders tijdens de coronajaren ontdekten hoe leuk het is om in eigen land c.q. Friesland vakantie te vieren. Ze hebben het mooie Bolsward/Friesland ontdekt en komen weer terug.

‘Foarhinne ien kear per moanne op ynkeap, no ien kear per twa wiken’

Zijn Friese shirts, vlaggetjes en andere souvenirs met pompeblêden erop verkopen uitstekend. “Foarhinne kocht ik it ien kear yn de moanne yn, no giet it sa fluch dat ik eltse twa wiken wer in nije foarrie helje”, zegt hij opgelucht.

Hij is blij dat hij de economische schade van de vijf maanden zonder inkomsten weer kan inhalen. De financiële compensatie van de overheid dekte de lading niet, dus is het erg fijn dat zijn winkel weer voor inkomsten zorgt én dat hij en zijn vrouw weer kunnen doen wat ze leuk vinden: mensen helpen aan leuke producten en daar zelf van kunnen leven.

De terrassen zitten weer vol, de stad bruist weer

Dat Bolswarders en mensen uit de directe omgeving hun geld weer in de stad uitgeven zorgt ervoor dat na de lastige inkomenloze/lastige coronatijd het financiële water aan de ondernemerslippen beter hanteerbaar is. De terrassen zitten weer vol in Bolsward, de stad bruist weer.

De omzetcijfers gaan de goede kant weer op. Al komt in oktober een belangrijk moment. Engelmoer: ,,Dan moatte de ‘uitgestelde belastingen’ werom betelle wurde troch de ûndernimmers oan de Belestingtsjinst. Dan sil bliken dwaan hoe it derfoar stiet.”

‘Moast wol genôch fertsjinje om de uitgestelde belastingen werom beteltje te kinnen’

Het is lastig bij elke ondernemer in de portemonnee te kijken. Ondernemers houden dat toch liever privé, zoiets ligt gevoelig. ,,By de lûden dy’t ik hear, tink ik dat de measte ûndernimmers der wol wer boppe-op komme. Mar moast dizze simmer wol genôch fertsjinne hawwe om de ‘uitgestelde belastingen’ betelje te kinnen fansels.”

Een lastig element is nog wel dat het lastig is om personeel te vinden. Dat is een landelijk gegeven, dat ook in Bolsward geldt. “Dêr moatte wy de kommende jierren as ûndernimmers goed oandacht oan skinke. Dat moat ien fan de spearpunten wurde wêr’t wy ús de kommende jierren op rjochtsje.”

Blijf op de hoogte en mis nooit evenementen of nieuws

Bezoek Bolsward

Bekijk onze agenda.