Menu
'Bijke' van Pier 21

‘Bijke’ van Pier 21

2 december 2022

Datum: 2 december 2022
Tijd: 20:15 – 22:15
Kosten:euro23,50

KAARTEN VOOR DEZE VOORSTELLING GRAAG RESERVEREN VIA VANPLAN.NL

Vrijdag 2 december
Bijke, een voorstelling van Pier 21

Bijke is de nijste foarstelling fan Pier21 oer mei elkoar wêze en allinne wêze, mei Joke Tjalsma, Theun Plantinga en Bobbie as spesjale gast yn ‘e titelrol. Yn in regy fan Jos Thie en skreaun troch Bouke Oldenhof.

Een verhaal over samen zijn en alleen zijn
Agnes woont al jaren op hetzelfde buurtje als René, maar niemand heeft een idee waarmee zij zich bezig houdt. Ze leeft erg teruggetrokken en afgezonderd. Agnes bemoeit zich met niemand en ze laat zich nooit buiten zien. Als haar hond Bijke op een dag zijn aandacht trekt, vindt René Agnes languit liggend in de keuken. Hij is nog maar net op tijd. Agnes wordt met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Zo belandt Bijke bij René. Had hij eerder met haar contact moeten zoeken? Of was het juist goed dat hij Agnes haar gang liet gaan, omdat zij niet zat te wachten op bemoeienis van andere mensen? René begint te twijfelen. Ook aan zichzelf. Uiteindelijk moet hij toegeven dat hij meer van Agnes begrijpt dan hij eerst door had en dat hij meer op haar lijkt dat hij zou willen.

Agnes wennet al jierren by René op de buert, mar gjin minsk hat in idee wat Agnes by de ein hat. Sy is slim op harsels. Agnes bemuoit har mei net ien en sjochst har noait op ‘e dyk. As har hûn Bijke op in dei syn oandacht lûkt, fynt René Agnes langút lizzend op de keukensflier. Hy is noch mar krekt op ‘e tiid. Agnes wurdt mei de ambulânse ophelle. Sa bedarret Bijke by René. Hie hy earder mei har kontakt sykje moatten? Of wie it krekt goed dat er har gewurde liet, om’t sy net siet te wachtsjen op oare minsken? René begjint te twifeljen. Ek oan himsels. Uteinlik moat er tajaan dat er Agnes better begrypt as dat er earst trochhie en dat er mear op har liket as dat er wol.

www.pier21.nl/voorstelling/bijke

Blijf op de hoogte en mis nooit evenementen of nieuws

Bezoek Bolsward

Bekijk onze agenda.